Takens Admiraal
advocaten

Bronckhorststraat 16
1071 WR Amsterdam
T + 31 20 30 32 840
F + 31 20 30 32 841 info@takensadmiraal.nl

Nieuws


Vrijspraak in mini-mega strafzaak 13Altist

Woensdag, 28 november 2018

In de omvangrijke strafzaak met onderzoeksnaam 13Altist, waarin een veelheid aan verdachten werden vervolgd wegens grootschalige hennepteelt, zijn de beide clienten van mr. Admiraal en mr. Takens door de meervoudige strafkamer van de rechtbank Amsterdam vrijgesproken. Als gevolg daarvan volgde ook vrijspraak m.b.t. gestolen elektra. 

 

Ondanks een omvangrijk politieonderzoek, een grote hoeveelheid aan telefoontaps en diverse observaties hebben de raadslieden met succes betoogd dat de inhoud daarvan te onvoldoende specifiek was om dit als bewijs aan te merken van de ten laste gelegde hennepkwekerijen. Belangrijke factor daarbij was dat door het openbaar ministerie niet is aangetoond welke verdachte bij welke hennepkwekerij iets van doen zou hebben gehad, zodat ook niet duidelijk werd welke telefoontap bewijs van betrokkenheid bij welke kwekerij zou moeten opleveren.

 

Bij het politieonderzoek werden aanwijzinigen gevonden voor het bestaan van 6 hennepkwekerijgen, werden er invallen gedaan op 4 locaties en werden er onder meer 3145 planten en 1924 gram hennep inbeslaggenomen.

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:8376&showbutton=true

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:8381&showbutton=true

 

 Vrijspraak in megastrafzaak Coulsdon (fraude Belastingontduiking)

Dinsdag, 3 juli 2018

Na bijna 9 jaar te hebben geprocedeerd kreeg de cliënte van mr. Ralph Takens uiteindelijk op maandag 2 juli 2018 het goede nieuws dat zij geheel is vrijgesproken door het gerechtshof Amsterdam in de megastrafzaak bekend onder de naam 'Coulsdon.'

 

De verdenking betrof het medeplegen van valsheid in geschrifte en het vervolgens ontduiken van belasting. In het kader van verschillende schoonmaakbedrijven zouden meerdere verdachten hebben gewerkt met schoonmakers, die in strijd met de waarheid werden beschouwd als zelfstandigen (zzp'ers / franchisers), zodat over hun werk geen loonbelasting en premies sociale verzekeringien werden afgedragen. Oneerlijke concurrentie, valsheid in geschrifte en belastingontduiking, alles gepleegd in het kader van een criminele organisatie, concludeerde het Openbaar Ministerie.

 

Het gerechtshof oordeelde echter, conform het pleidooi van mr. Ralph Takens, dat niet vastgesteld is dat de verdachte wetenschap moet hebben gehad van de valsheid van de constructie en ook niet dat zij de verweten valsheid in geschrifte heeft gepleegd. Bovendien bekleedde zij niet een dusdanige positie dat zij opzettelijk een bedrage heeft willen leveren aan de gestelde criminele organisatie.Column Volkskrant over het opsluiten van kinderen

Woensdag, 27 juni 2018

'Waarom het opsluiten van kinderen door de politie normaal is geworden'

 

In tijden waarin de roep om verharding van het jeugdstrafrecht, met name bij levensdelicten, steeds groter wordt, stelt columnist Toine Heijmans aan de orde dat in een kleine strafzaak, zoals het stelen van koekjes, het rechtssysteem dwingt tot een harde en, in dit geval, overtrokken reactie. Als vader schetst hij het beeld van zijn ervaring met de aanhouding van zijn zoon, waarin ook mr. Takens wordt genoemd.

 

"Ze doen dit ook, zegt later de advocaat, vanwege ‘de excessen’. Agenten krijgen dagelijks criminele jeugd voor de kiezen, dat stompt af. En als het justitiële systeem in werking treedt is er geen weg terug, ook al werkt het averechts."

 

"Iemand kondigt een advocaat aan. We weten niets van een advocaat. Maar hij is er: mr. Ralph Takens, een goede, ervaren strafpleiter gespecialiseerd in georganiseerde criminaliteit, vrouwenhandel, mensensmokkel, drugshandel, moord, doodslag, vermogensdelicten en jeugd."

 

"Hij heeft piket en geeft mijn zoon een ‘spoedcursus strafrecht’ – dat is wettelijk verplicht. Dit is bloedserieus, dringt tot me door. Ralph legt kalm uit dat het opsluiten van kinderen normaal is geworden. Het is de werkelijkheid waarin hij werkt. En mijn zoon is verdachte. Gelukkig is hij ‘schoon’: een first offender – met wat mazzel komt hij onder een strafblad uit."

 

 

Bron: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/waarom-het-opsluiten-van-kinderen-door-de-politie-normaal-is-geworden~b56b22f6/

 

https://soundcloud.com/blendle/volkskrant-zero-tolerance

 

 

 

 

 

 OM niet-ontvankelijk nep merkleding

Dinsdag, 13 maart 2018

Eerst in hoger beroep meldde zich een client bij mr. Takens, omdat hij door de rechtbank veroordeeld was wegens bezit van nep merkkleding. Bij een kritische blik op het dossier bleek dat het Openbaar Ministerie in strijd met de eigen richtlijnen direct tot dagvaarden was overgegaan, in plaats van het aanbieden van een transactie. Dit kon dan ook niet door de beugel, vond ook het Hof te Zwolle, dat het verweer van mr. Takens honoreerde, het vonnis van de rechtbank vernietigde en het Openbaar Ministerie alsnog niet-ontvankelijk verklaarde in de strafvervolging.

 

Zie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:2242

 Vrijspraak witwassen in onderzoek BANDUNG

Maandag, 12 maart 2018

De meervoudige kamer van de rechtbank Den Haag heeft vrijdag 9 maart jl. vonnis gewezen in de strafzaak tegen een cliënte van mr. Admiraal. De verdenking was dat cliënte zich schuldig had gemaakt aan (gewoonte)witwassen. Volgens justitie ging om een bedrag van ongeveer €250.000,- verspreid over een periode van ruim drie jaren. De Officier van Justitie had een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden geëist en o.a. verbeurdverklaring van een inbeslaggenomen personenauto gevraagd.

 

Mr. Admiraal bepleitte vrijspraak omdat in de eerste plaats niet bewezen kan worden dat de genoemde geldbedragen van enig misdrijf afkomstig zijn en subsidiair dat niet bewezen kan worden dat cliënte wist dan wel moest weten dat genoemde geldbedragen van enig misdrijf afkomstig waren.

 

De rechtbank heeft cliënte integraal vrijgesproken en besloten dat ook de auto terug naar cliënt moet omdat niet vastgesteld kan worden dat cliënt wist dan wel had moeten weten dat de geldbedragen van enig misdrijf afkomstig waren.

 

 Beste Advocaat van Nederland

Donderdag, 8 maart 2018

De website www.besteadvocaatvannederland.nl heeft in samenwerking met journalisten en strafrechtadvocaten per provincie drie mannelijke en drie vrouwelijke strafrechtadvocaten genomineerd voor de uiteindelijke landelijke top 10 van strafrechtadvocaten. 

 

Wij weten niet welke journalisten en strafrechtadvocaten hebben meegewerkt aan het onderzoek van deze webiste, desalniettemin zijn wij wel vereerd met de twee nominaties!

 

https://www.besteadvocaatvannederland.nl/beste-advocaat-nederland-2017/beste-advocaat-van-noord-holland-2017/

 

 Verdwijnt Roemeense stuntbende wel achter de tralies?

Maandag, 5 maart 2018

Op vrijdag 2 maart jl. vond de inhoudelijke behandeling plaats van de strafzaak tegen vijf Roemeense verdachten. De cliënt van mr. Alexander Admiraal werd verdacht van het plegen van een spectaculaire ladingdiefstal op 24 juli 2017. Terwijl de vrachtwagen 100 km/h reed zouden cliënt en zijn medeverdachten rijdend partijen smartphones uit de vrachtwagen gestolen hebben. Als dat niet bewezen kan worden dan zou cliënt in ieder geval de gestolen Iphones opzettelijk voorhanden hebben gehad.

 

Cliënt ontkent de tenlastegelegde feiten en mr. Admiraal heeft dan ook namens hem integrale vrijspraak bepleit. De Officier van Justitie eiste 18 maanden gevangenisstraf. Uitspraak volgt op 16 maart a.s.

 

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/verdwijnt-de-roemeense-stuntbende-wel-achter-de-tralies/

 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1739422/roemeense-truckroversbende-voor-de-rechter

 

 Vrijspraak wederrechtelijke vrijheidsberoving

Maandag, 1 januari 2018

Op 12 december jl. vond de inhoudelijke behandeling plaats van de strafzaak tegen een cliënt van mr. Admiraal die verdacht werd van ontvoering, afpersing en verboden wapenbezit. Cliënt is een ontkennende verdachte. 

 

De officier van justitie eiste een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaren. Mr. Admiraal bepleitte integrale vrijspraak. De rechtbank acht de ontvoering niet bewezen nu niet kan worden vastgesteld dat aangever op enig moment van zijn vrijheid is beroofd. Nu de verklaringen van aangever onvoldoende ondersteund worden door andere bewijsmiddelen spreekt de rechtbank cliënt vrij van de ontvoering. Ook is cliënt vrijgesproken van verboden wapenbezit.

 

De rechtbank heeft afpersing wel bewezen verklaard en cliënt tot een gevangenisstraf van 15 maanden veroordeeld. 

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2017:10956&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBNHO%3a2017%3a10956

 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/waterland/tot-5-jaar-geeist-na-gewelddadige-afpersing-purmerender

 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1424554/purmer-gruwelmishandeling-misverstand

 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/268374/afgetuigd-en-afgeperst

 Laatste woord ontnomen

Vrijdag, 24 november 2017

Tijdens een behandeling van een zaak op een zitting kan er veel aan de orde komen en besproken worden. Daarbij worden er doorgaans ook allerlei vragen gesteld aan de verdachte, maar de communicatie heeft vaak veel weg van 'eenrichtingsverkeer': verwacht wordt dat de verdachte alleen antwoord geeft op de hem gestelde vraag zonder daarbij uit te wijden. Bij die ondervraging bestaat soms wel maar lang niet altijd de mogelijkheid voor de verdachte om zelf te zeggen wat hij nog naar voren had willen brengen. 

 

De verdachte heeft dan ook het recht om aan het einde van de behandeling van zijn zaak nog als laatste het woord te voeren. Dit laatste woord wordt als een fundamenteel recht gezien, zodat de verdachte nog in de gelegenheid wordt gesteld om datgene naar voren te brengen wat voor de beoordeling van de zaak van belang kan zijn of om de rechter nog net dat overtuigende 'duwtje' te geven in de richting van het voordeel van de verdachte. 

 

Wanneer het gerechtshof verzuimt om de verdachte het recht te laten het laatste woord te voeren, dan is dat reden voor cassatie. Zo ook in de zaak van een client van mr. Takens, die in cassatie namens client met succes klaagde over het ontnomen zijn van de gelegenheid het laatste woord te kunnen voeren. De Hoge Raad casseerde zodat de zaak opnieuw moet worden behandeld (ECLI:NL:HR:2017:2229).Vrijspraak diefstal metalen

Woensdag, 22 november 2017

Op dinsdag 21 november jl. heeft het Gerechtshof Amsterdam arrest gewezen in een strafzaak tegen een cliënt van mr. Admiraal. In eerste aanleg was cliënt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 weken voor het stelen van een grote hoeveelheid metalen van een manegeterrein. Standpunt van cliënt is dat hij betaald had voor de metalen en dat er zodoende geen sprake was van wederrechtelijke toe-eigening.

 

Het Gerechtshof Amsterdam heeft het verweer van de verdediging gevolgd:

 

"Gelet op de inhoud van het dossier is het hof van oordeel dat niet kan worden vastgesteld wat precies tussen de verdachte en de eigenaar van het manegeterrein, vanwaar de metalen voorwerpen door de verdachte zijn meegenomen, is afgesproken. Het door de verdachte geschetste scenario, namelijk dat hij de stapel roestvrijstalen voorwerpen voor het door hem betaalde geldbedrag mocht meenemen, kan, gelet op de inhoud van het dossier, niet worden uitgesloten."

 

De vordering benadeelde partij (initieel €26.627,00) is niet-ontvankelijk verklaard.Natte neuzen werk blijkt natte vinger werk

Woensdag, 22 november 2017

Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn 2 dingen die in een strafproces zeer verschillend kunnen zijn. 

 

Zo bleek dat ook in een zaak van een client die 's avonds laat naar een voetbalvereniging ging, in de veronderstelling dat daar een schoolfeestje zou zijn. Tot zijn verbazing bleek er geen feestje te zijn: hij was daarover niet geinformeerd. Toen hij en een vriend van hem op straat stonden, de één zonder legitimatie en de ander aan het wildplassen, arriveerde de politie. Om een boete te voorkomen doken de jongens weg, maar werden door de politie aangehouden i.v.m. hun verdachte gedrag en omdat de politie op dat moment aan het zoeken was naar 2 daders van een poging tot woninginbraak welke even daarvoor enkele honderden meters en een paar straten verderop zou hebben plaatsgevonden.

 

Een zoekslag van een speurhond van de politie zou hebben geleid tot een geurspoor tussen de plaats waar de verdachten stonden naar het einde van de straat van de woning waar getracht was in te breken.

 

Zowel bij de rechtbank als bij het gerechtshof zijn op verzoek van de verdediging diverse bij de zaak betrokken agenten verhoord, waaruit onder meer naar voren kwam dat het ruiken van een geurspoor door een speurhond nog helemaal niet zoveel bewijst. De hond zoekt een beetje in de rondte, slaat soms aan op een spoor van vers menselijke geur, zonder dat daarbij vastgesteld kan worden van wie die geur afkomstig is, hoe oud het geurspoor is of in welke richting de betreffende persoon van wie de geur afkomstig is heeft gelopen. Dat de speurhond in een bepaalde lijn loopt en daarbij af en toe het spoor kwijt is, maakt dat ook niet zeker is of de speurhond steeds dezelfde geur aan het zoeken is of de geur van meerdere personen oppikt. Vooral in een dichtbewoonde buurt, zoals een woonwijk waar het in deze zaak om ging bleek het werk van de natte neus nogal natte vinger werk te zijn.

 

In cassatie is door mr. Takens met succes geklaagd over de veroordeling door het gerechtshof en de zaak dient opnieuw behandeld te worden. De Hoge Raad tekende aan dat uit de gehanteerde bewijsvoering niet zonder meer kan volgen dat de verdachte en zijn medeverachte zich schuldig hebben gemaakt aan een poging tot woninginbraak (ECLI:NL:HR:2017:2797).Heropening van het onderzoek in de megazaak 09Doega

Woensdag, 22 november 2017

Op 20 november 2017 heeft het gerechtshof te Arnhem bepaald dat in de ontnemingszaak, volgend op de megastrafzaak 09Doega, de veroordeelde (client van mr. Takens) en daarna een 3-tal medeverdachten nader verhoord dienen te worden, om te beoordelen of en, zo ja, op welke wijze wederrechtelijk verkregen voordeel zou zijn verdeeld. 

 

De behandeling van de zaak is voor onbepaalde tijd aangehouden. Eerder casseerde de Hoge Raad de ontnemingsbeslissing naar aanleiding van 2 door mr. Takens opgestelde cassatiemiddelen (ECLI:NL:HR:2015:884).Uitstel van VI en herroeping van VI

Woensdag, 22 november 2017

Vroeger maakten veroordeelden aanspraak op 1/3e deel korting op een opgelegde gevangenisstraf, mits was gebleken van goed gedrag. Men noemde dit "vervroegde invrijheidstelling" (VI).

 

Tegenwoordig maken veroordeelden pas vanaf een gevangenisstraf van meer dan 1 jaar aanspraak op een vervroegde invrijheidstelling (mits er geen sprake was van een deels voorwaardelijke veroordeling), echter zijn aan die vrijlating per definitie allerlei voorwaarden verbonden. Men spreekt nu van "voorwaardelijke invrijheidstelling" (verwarrend genoeg eveneens: VI).

 

Wanneer blijkt van onbehoorlijk gedrag van een veroordeelde die nog niet voorwaardelijk in vrijheid is gesteld, dan riskeert hij dat het Openbaar Ministerie bij de rechter verzoekt om de voorwaardelijke invrijheidstelling uit te stellen. Wanneer blijkt dat een veroordeelde die reeds voorwaardelijk in vrijheid is gesteld zich niet aan de voorwaarden houdt, dan riskeert hij dat wordt verzocht om de voorwaardelijke straf te herroepen. Wanneer sprake is van een lange gevangenisstraf, dan kunnen kleine misstappen al leiden tot zeer grote consequenties, omdat het de rechter vrijstaat om de gehele voorwaardelijke invrijheidstelling uit te stellen / te herroepen. 

 

De regelgeving m.b.t. het uitstellen danwel herroepen van een VI blijkt lastige materie te zijn. Wij raden gedetineerden / veroordeelden dan ook aan, wanneer misstanden ontstaan tijdens de detentie of tijdens de VI, om contact met ons kantoor op te nemen, zodat wij kunnen bezien of een vordering tot uitstel of herroeping van de VI kan worden vermeden.Wel of niet naar Bureau Halt

Woensdag, 22 november 2017

Takens Admiraal Advocaten staan ook minderjarige verdachten bij. Ook (of beter: juist) zij hebben groot belang bij een goede verdediging in strafzaken, omdat je nog jarenlang geconfronteerd kunt worden met de consequenties van zo'n strafzaak. Denk in het bijzonder aan de mogelijkheden om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te krijgen. 

 

Bij strafzaken van eenvoudige aard en relatief geringe ernst bestaat de mogelijkheid dat de strafzaak wordt verwezen naar Bureau Halt, wanneer de minderjarige nog niet eerder met politie in aanraking is gekomen en nog first-offender is. Bij Halt ondergaat de minderjarige een straf, bestaande uit een werk- en / of leerstraf.  Daaronder kunnen ook gesprekken vallen om tot zelfinzicht te komen en het schrijven van een excuus brief.

 

Bijkomend voordeel om een Halt-afdoening te accepteren is dat de minderjarige geen strafblad krijgt, zodat dit geen nadelige gevolgen heeft voor een latere VOG aanvraag. Nadeel is echter wel dat de minderjarige schuld dient te bekennen, waarmee ook het vermoeden ontstaat dat er civielrechtelijke aansprakelijkheid wordt aanvaard. Dit kan dan ook voor dilemma's zogen. 

 

Soms is het dan ook beter zijn om geen Halt-afdoening te accepteren. Dit doet zich met name voor in het geval de minderjarige stellig ontkend schuldig te zijn, geen straf verdient en ook geen schadevergoeding aan het slachtoffer / de benadeelde zou willen voldoen.

 

Soms is het beter om wel een Halt-afdoenning te accepteren, met name wanneer er voldoende bewijs voorhanden lijkt te zijn en het krijgen van een strafblad dient te voorkomen, zodat later een VOG kan worden verkregen. 

 

In onze praktijk merken wij dat het meer dan eens voorkomt dat een minderjarige een hem verweten strafbaar feit ten stelligste ontkent, maar de zaak toch naar Bureau Halt wordt verwezen. Bij winkeldiefstallen heeft dat als consequentie dat er ook nog eens namens de winkel een boete wordt opgelegd onder het mom van "jij bent schuldig dus ook aansprakelijk voor onze beveiligingskosten."

 

Goed overleg met één van onze in het jeugdstrafrecht gespecialiseerde advocaten wordt dan ook aangeraden, zodat wij ons hard kunnen maken voor de onschuld van onze minderjarige client.Rechtbank laat 'Roemeense stuntbende' gaan

Vrijdag, 17 november 2017

Vandaag vond de regiezitting plaats in de strafzaak die bekend geworden is als de strafzaak tegen de 'Roemeense stuntbende'. Mr. Alexander Admiraal verzocht de rechtbank de voorlopige hechtenis op te heffen vanwege het ontbreken van ernstige bezwaren dan wel de voorlopige hechtenis te schorsen. Standpunt van de verdediging is dat er onvoldoende bewijs ligt om cliënt te kunnen linken aan de op 24 juli 2017 gepleegde ladingdiefstal.

 

De rechtbank overwoog dat er nog wel ernstige bezwaren zijn, maar dat in dit stadium de persoonlijke belangen van cliënt zwaarder dienen te wegen dan de belangen van strafvordering en heeft cliënt vandaag op vrije voeten gesteld. De inhoudelijke behandeling zal op 2 maart 2018 plaatsvinden.

 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1262712/roemeense-stuntbende-op-vrije-voeten

 Vrijspraak medeplegen ripdeal

Woensdag, 26 juli 2017

Op donderdag 20 juli jl. heeft de rechtbank Groningen vonnis gewezen in het onderzoek YOWIE. Nadat de cliënt van mr. Bart Hartman 9 dagen daarvoor (zie eerder bericht) reeds op vrije voeten was gesteld, heeft de rechtbank Groningen het pleidooi van mr. Hartman gevolgd en cliënt vrijgesproken van enige betrokkenheid bij de ripdeal. De straf voor het voorhanden hebben van verdovende middelen had cliënt reeds uitgezeten.

 

Het complete vonnis is hier terug te lezen:

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:2737

 

Zie ook het bericht in het Dagblad van het Noorden:

 

http://www.dvhn.nl/groningen/Rechtbank-5-jaar-cel-voor-afpersing-bij-drugsdeal-22373964.html

 Invrijheidstelling na eis 4 jaar gevangenisstraf

Donderdag, 13 juli 2017

Op donderdag 6 juli jl. behandelde de rechtbank Groningen het onderzoek YOWIE, waarbij drie mannen onder meer werden verdacht van het medeplegen van een zogeheten ripdeal met automatische wapens. Tegen de cliënt van mr. Bart Hartman werd door de officier van justitie een gevangenisstraf van 4 jaar geëist in verband met betrokkenheid bij dit feit.

 

Mr. Hartman heeft vrijspraak bepleit en tevens de rechtbank verzocht om - wanneer zij na raadkameren tot eenzelfde conclusie te komen - direct de voorlopige hechtenis op te heffen. Vijf dagen na de inhoudelijke behandeling, op 11 juli 2017, is cliënt door de rechtbank Groningen al in vrijheid gesteld ingevolge artikel 67a lid 3 Sv. Op 20 juli a.s. zal de rechtbank vonnis wijzen.

 

http://www.dvhn.nl/groningen/OM-eist-tot-5-jaar-cel-voor-ripdeal-22341676.html

 

 Advocaat moordverdachte Piet S. wil sepot

Donderdag, 8 juni 2017

BREDA/ETTEN-LEUR - Het Openbaar Ministerie in Breda zou de strafzaak moeten seponeren tegen Piet S. (42) uit Etten-Leur, een van de twee verdachten van de moord op Peet van der Linde (60). Dat vindt zijn advocaat mr. Alexander Admiraal.

 

Volgens de raadsman heeft justitie 'geen zaak' tegen zijn cliënt. Dat bleek volgens hem al toen de rechter-commissaris onlangs bepaalde dat er onvoldoende bewijs was om S. vast te laten zitten voor deze moord. ,,Kennelijk vindt de officier dat nu ook, want ze heeft haar appel tegen deze vaststelling van de rechter ingetrokken. Als je gelooft in je zaak doe je dat niet?''

 

 Admiraal vindt dat het OM de zaak beter kan seponeren. ,,Maanden van onderzoek door de politie hebben geen concrete aanwijzingen voor betrokkenheid van mijn cliënt opgeleverd. Bij deze stand van zaken zou het wat mij betreft zuiver zijn om de zaak te seponeren.''

 

Het parket in Breda bevestigt dat  het appel is ingetrokken. Dat betekent volgens woordvoerster Martine Pilaar echter niet dat het OM niet meer in de zaak gelooft. ,,Meneer S. blijft verdachte. We wachten nader onderzoek af. Als er nieuw bewijs komt, kunnen we hem opnieuw oppakken.'' 

 

In maart van dit jaar werd Corné R. (43) uit Sprundel aangehouden als eerste verdachte van de afrekening. Hij is een goede vriend van S. en zou de moord hebben uitgevoerd. De man maakt gebruik van zijn zwijgrecht. Politie en OM lijken van het scenario uit te gaan dat S. de opdrachtgever is geweest. De man uit Etten-Leur ontkent echter elke betrokkenheid.

 

,,Er zit geen enkel hard bewijs in het dossier. Mijn cliënt heeft het gevoel dat er een hetze tegen hem gaande is, gebaseerd op louter roddel en achterklap. Het doet hem vooral pijn dat nabestaanden denken dat hij bij de liquidatie van zijn goede vriend is betrokken'', zei raadsman Admiraal eerder. Informatie dat de twee families nog samen kerstfeest hebben gevierd, met ook familie van Klaas Otto erbij, klopt volgens nabestaanden niet.

 

Politie en OM houden er rekening mee dat S. het slachtoffer in de val heeft gelokt door hem uit te nodigen voor zijn feestje in café 't Hoekske in Breda. Kort nadat hij Van der Linde die avond mee naar buiten had begeleid, werd het slachtoffer op de Lunetstraat doodgeschoten. S. was toen weer binnen. Volgens raadsman Admiraal is het puur toeval dat het zo is gelopen en dat zijn cliënt de vermoedelijke schutter kent.

 

 De raadsman zei eerder dat S. zelf geen enkel motief kan verzinnen waarom hij zijn vriend zou laten doodschieten. ,,Hij zou een schuld bij Van der Linde hebben, wordt gezegd. Maar in het dossier staan talloze namen van mensen die schulden bij het slachtoffer hadden, en andersom. Dan zijn er misschien wel honderd potentiële daders.''

 

 

http://www.bndestem.nl/breda/advocaat-moordverdachte-piet-s-wil-br-sepot-br~a839197e/

 

 Vrijspraak bezit 12,7 kilo cocaÔne

Woensdag, 31 mei 2017

Gisteren heeft de rechtbank vonnis gewezen in onderzoek 13VANG. Mr. Çimen stond in dit onderzoek een cliënte bij die verdacht werd van medeplegen voorhanden hebben van 12,7 kilogram cocaïne. De officier van justitie had een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar geëist tegen de cliënte van mr. Çimen.

 

De rechtbank heeft het verweer van mr. Çimen gevolgd en cliënte integraal vrijgesproken.

 

 

 

 CliŽnt Piet S. niet meer vast voor moord Peet van der Linde

Dinsdag, 23 mei 2017

Vorige week is cliënt Piet S. aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord van Peet van der Linde. Cliënt ontkent iedere betrokkenheid. Mr. Alexander Admiraal staat Piet S. in deze procedure bij.

Afgelopen vrijdag oordeelde de rechter-commissaris dat er onvoldoende ernstige bezwaren zijn en wees zodoende de vordering bewaring van de officier van justitie af. Dit betekent dat cliënt niet meer vast zit in deze zaak.

 

http://www.bndestem.nl/breda/piet-s-niet-meer-vast-voor-moord-peet-van-der-linde~a913382e/

 Vrijspraak mensenhandel 'slaaf van dappermarkt'

Woensdag, 5 oktober 2016

Vandaag heeft het Gerechtshof Amsterdam arrest gewezen in de strafzaak tegen cliënt die er kort gezegd van verdacht werd zijn neefje uitgebuit te hebben op de dappermarkt. In de media is deze zaak bekend geworden als 'de slaaf van de dappermarkt'. In eerste aanleg was cliënt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 21 maanden en voorts was de vordering benadeelde partij toegewezen tot een bedrag van €39.664,-

 

In hoger beroep hebben mr. Ralph Takens en mr. Alexander Admiraal aangevoerd dat de aangifte tegen cliënt onbetrouwbaar is en dat er daarnaast geen objectief steunbewijs is. Bovendien heeft aangever in hoger beroep verklaard dat zijn aangifte op essentiële onderdelen onjuist is. Daar komt bij dat aangever mogelijk belang had bij het doen van aangifte in verband met het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Het Gerechtshof Amsterdam heeft cliënt vervolgens integraal vrijgesproken. De vordering benadeelde partij is niet-ontvankelijk verklaard.

 

Klik op de link voor de volledige uitspraak:

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2016:3979

 

Zie voor meer info over deze zaak de volgende persberichten:

 

http://www.parool.nl/amsterdam/was-hamid-een-slaaf-op-de-dappermarkt~a3533727/

 

http://www.volkskrant.nl/archief/de-slaaf-van-de-dappermarkt~a3032219/

 

http://www.at5.nl/artikelen/71460/mannen-laten-neef-werken-als-slaaf

 

 

 Opheffing Voorlopige Hechtenis

Dinsdag, 16 augustus 2016

Op 16 augustus jl. vond de pro forma behandeling van de strafzaak tegen een cliënt van mr. Ralph Takens plaats bij het Gerechtshof Amsterdam. In eerste aanleg is cliënt - toen hij nog door een andere advocaat werd bijgestaan - veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden voor het medeplegen voorhanden hebben van 2 kilogram cocaïne. Mr. Takens heeft een opheffingsverzoek gedaan primair omdat er ondanks het veroordelende vonnis van de rechtbank Amsterdam geen ernstige bezwaren zijn, subsidiair omdat er geen gronden zijn. Zou het hof in deze fase op basis van het vonnis ernstige bezwaren aannemen, dan kan dit twijfelachtige vonnis geen grond voor de voorlopige hechtenis vormen, aldus mr. Takens. Het Hof volgde mr. Ralph Takens in zijn pleidooi en heeft vanwege het ontbreken van gronden de voorlopige hechtenis opgeheven. Dit betekent dat er voor cliënt na iets minder dan 6 maanden een einde aan zijn voorlopige hechtenis is gekomen en dat hij de verdere behandeling van zijn hoger beroep derhalve in vrijheid kan afwachten.Vrijspraak mishandeling FEBO

Maandag, 1 augustus 2016

Op 29 juli jl. heeft het Gerechtshof Amsterdam arrest gewezen in een zaak waar een cliënt van mr. Alexander Admiraal terecht stond voor mishandeling en belediging van een medewerker van de FEBO. De belediging ontkende cliënt niet, de mishandeling daarentegen wel.

 

De politierechter had cliënt veroordeeld voor beide feiten. De mishandeling achtte de politierechter wettig en overtuigend bewezen op basis van de aangifte (cliënt zou zijn keel dichtgeknepen hebben) in combinatie met de camerabeelden. Op de camerabeelden was weliswaar te zien dat de hand van cliënt in de richting van aangever ging, echter was niet vast te stellen dat cliënt aangever ook daadwerkelijk vastpakte, laat staan in zijn keel geknepen heeft.

 

Het Gerechtshof Amsterdam volgde het pleidooi van mr. Admiraal en sprak cliënt vrij van de mishandeling. De uitspraak is gepubliceerd op rechtspraak.nl:

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2016:3120

 Vrijspraak bedreiging medewerkers parkeerbeheer

Zondag, 22 mei 2016

Op vrijdag 20 mei jl. stond een cliënt van mr. Alexander Admiraal terecht voor het bedreigen van twee medewerkers van parkeerbeheer. Cliënt had zijn auto even op 'de knipper' gezet om bij de kleermaker zijn kleding op te halen. Toen cliënt buiten kwam, stonden de betreffende ambtenaren een bekeuring uit te schrijven.

 

Pas twee weken later hebben beide medewerkes aangifte van bedreiging gedaan. Cliënt zou o.a. geroepen hebben: "Als ik je privé tegen kom, dan maak ik je dood" en "als je geen meisje was geweest, dan had ik je kop van je romp geslagen."

 

De officier van justitie eiste een onvoorwaardelijke geldboete. De politierechter volgde het pleidooi van mr. Admiraal en sprak cliënt vrij. Er was geen wettig bewijs om vast te kunnen stellen dat cliënt de parkeerbeheerders met de dood bedreigd zou hebben nu slechts één van de twee hierover verklaard heeft. Het stond wel vast volgens de politierechter dat cliënt geroepen heeft "als je geen meisje was geweest, dan had ik je kop van je romp geslagen" echter levert dit geen bedreiging met de dood c.q. zware mishandeling op, te meer nu beide medewerkers van parkeerbeheer vrouwen betroffen.Vrijspraak onderzoek Bosgierstgras

Donderdag, 19 mei 2016

Na ruim twee jaar onderzoek vond vandaag de inhoudelijke behandeling plaats bij de rechtbank Noord-Holland (Schiphol) in onderzoek Bosgierstgras. Begin 2014 werd Biswanand B. buiten heterdaad aangehouden op verdenking van invoer van verdovende middelen. Cliënt heeft enkele maanden in voorarrest gezeten. Volgens het Openbaar Ministerie zou cliënt het eindpunt zijn van een drugslijn tussen Suriname en Nederland. Het Openbaar Ministerie had ontdekt dat cliënt garant had gestaan voor meerdere in Nederland aangehouden drugskoeriers.

 

Mr. Alexander Admiraal stond cliënt in deze procedure bij. Meerdere (op verschillende momenten) aangehouden drugskoeriers hadden verklaard dat zij de drugs die zij bij zich hadden moesten afgeven aan cliënt. De rechtbank heeft het verzoek van mr. Admiraal om deze getuigen te horen toegewezen. Mr. Admiraal is twee keer naar Suriname afgereisd om deze getuigen te horen (rogatoire commissie). Uitkomst van deze verhoren is dat gebleken is dat de getuigen cliënt niet kenden en dat zij van de organisatie in Suriname de opdracht gekregen hadden om in Nederland te zeggen dat zij naar cliënt zouden gaan. Een en ander om de douanecontrole te kunnen doorstaan.

 

Mr.Admiraal bepleitte vandaag vrijspraak nu vanwege de resultaten van de verschillende getuigenverhoren de omschuld van cliënt is aangetoond. Ook de Officier van Justitie verzocht vrijspraak. De meervoudige kamer van de rechtbank had niet veel bedenktijd nodig en deed vandaag direct uitspraak. Cliënt is van alle aantijgingen vrijgesproken.Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk wegens (schending redelijke termijn en) oneerlijk proces

Woensdag, 11 mei 2016

Op 4 mei 2016 heeft het gerechtshof in Den Haag het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in de strafvervolging van een client van mr. R.I. Takens (zie: ECLI:NL:GHDHA:2016:1306). Het betreft een zeer opmerkelijk arrest, niet alleen om het zeer zeldzaam is dat rechters tot het oordeel komen dat het Openbaar Ministerie het recht op strafvervolging heeft verloren, maar ook omdat het gerechtshof daarbij de kans heeft aangegrepen om enkele kritische kanttekeningen te plaatsen bij de huidige strafrechtspraktijk. 

 
Eerst enige achtergrondinformatie: de client in kwestie betrof een schoonmaker op Schiphol. Hij werd ervan verdacht dat hij op 14 september 2006 een portemonnee zou hebben gestolen van een Australische toeriste die in Nederland een tussenstop maakte. Tijdens het bellen in de centrale aankomsthal zou zij op een niets vermoedend moment bestolen zijn van haar portemonnee, mogelijk door de schoonmaker die in haar nabijheid aan het dartelen was. Client ontkende echter de diefstal, maar erkende een portemonnee te hebben gevonden, welke onbeheerd was achtergelaten. Het was zijn taak een dergelijk goed onder zich te nemen als eerlijke vinder. 
 
De politierechter was kennelijk totaal gevoelloos voor ‘deze kant van de munt’ en veroordeelde client, die toen niet door een raadsman werd bijgestaan, tot maar liefst 6 maanden gevangenisstraf, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Derhalve 4 maanden het gevang in, strikt genomen in doorslaggevende mate op basis van de verklaring van deze Australische aangeefster.  Uiteraard stelde client hoger beroep in tegen het vonnis en zocht toen rechtsbijstand. Eerst wendde hij zich tot een andere advocaat, maar switchte daarna vrij snel naar mr. Takens. 
 
In het daarop volgende hoger beroep verzocht mr. Takens om de Australische getuige te mogen verhoren, omdat haar verklaring kennelijk cruciaal was voor de veroordeling en de juistheid van haar verklaring werd betwist en de getuige aanvullende vragen zou kunnen beantwoorden. Dat verzoek werd door het gerechtshof Amsterdam, waar de zaak voor de eerste maal in hoger beroep diende, afgewezen omdat het verhoor niet noodzakelijk zou zijn. Deze beslissing was echter te beperkt, omdat toen recente jurisprudentie van de Hoge Raad dicteerde dat in een dergelijk geval, waarbij een verdachte eerst in hoger beroep door een advocaat wordt bijgestaan, het verzoek ook een beetje in de richting van het verdedigingsbelang moest worden getoetst. Niet bleek dat het gerechtshof ook dat bij de beslissing had betrokken. Door mr. Takens werd bij de Hoge Raad met succes geklaagd over de afwijzing van het verzoek om getuige te mogen verhoren (zie: ECLI:NL:HR:2009:BJ6949) en de zaak moest opnieuw bij het gerechtshof in Amsterdam worden behandeld.
 
In het daarop volgende 2e hoger beroep werd wederom verzocht om verhoor van de Australische getuige. Nu dat verzoek ruimschoots voorafgaand aan de zitting werd gedaan diende het verzoek per definitie te worden beoordeeld aan het criterium van het verdedigingsbelang. Het gerechtshof Amsterdam oordeelde echter dat het verhoor niet noodzakelijk was. Een kennelijke blunder van het gerechtshof dus, omdat een verkeerd criterium werd toegepast. Ook tegen die beslissing werd met succes door mr. Takens geklaagd bij de Hoge Raad (zie: ECLI:NL:HR:2012:BY5546). De Hoge Raad vond het vervolgens tijd om de zaak te verwijzen naar het gerechtshof in Den Haag. 
 
Het gerechtshof in Den Haag deed vervolgens wat 2 instanties eerder had moeten worden gedaan en wees het verzoek om de in Australië verblijvende getuige te horen toe. De tijd die vervolgens gepaard ging met de uitvoering van die beslissing bleek meerdere jaren te omvatten. Toen eenmaal het verhoor van de getuige door middel van een videoverbinding tot stand moest komen, weigerde de techniek en moest een nieuw verhoor worden gepland. Daarop heeft de Australische getuige (die zelf ook een hele middag had zitten wachten op verbinding) te kennen gegeven na al deze jaren niet meer bereid te zijn om medewerking te verlenen aan een verhoor. Vervolgens hebben ook de Australische autoriteiten aangegeven dat zij, gelet op de aard van de zaak (lees: oudheid) en het feit dat de getuige stelt slachtoffer te zijn, niet zullen meewerken aan het inzetten van dwangmiddelen om de getuige alsnog te laten verhoren. Duidelijk is dat het enorme tijdsverloop (meer dan 9 jaren na dato) een eind maakte aan de kansen van de verdachte om de getuige te kunnen verhoren.
 
In het arrest gaat het gerechtshof Den Haag in op de verlopen procedure, de verstreken tijd en de belangen die een verdachte heeft bij verhoor van een getuige. Het gerechtshof grijpt de kans aan om op te merken dat het beter ware wanneer de politierechter in deze zaak ambtshalve, derhalve zonder een verzoek van de kant van de verdachte, over zou zijn gegaan tot verhoor van de getuige. Het gerechtshof tekent daarbij aan dat rechters in eerste aanleg in het algemeen zich meer het horen van getuigen moeten aantrekken, omdat in bepaalde zaken op voorhand valt te voorzien dat, indien een getuige niet snel wordt gehoord, dit later tot problemen zal leiden, waar de gerechtshoven vervolgens mee worden opgezadeld. De vraag is daarbij onder meer welke waarde een getuigenverklaring nog heeft wanneer deze eerst jaren na dato worden afgelegd. Dit kan volgens het gerechtshof in strijd komen met eisen van een eerlijk proces maar kan ook de waarheidsvinding ernstig belemmeren. 
 
De motivering van het gerechtshof leunt dan ook duidelijk enerzijds op het tijdsverloop in de zaak, wat zou kunnen worden betiteld als een schending van de redelijke termijn. Echter, doordat de Hoge Raad, ook in recente jurisprudentie, heeft aangegeven dat schending van de redelijke termijn absoluut niet kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in de strafvervolging, leunt de motivering van het gerechtshof (terecht) ook zwaar op de schending van de mogelijkheid van de verdachte om de in deze zaak cruciale getuige te kunnen ondervragen. De slotsom is dan ook dat de verdachte daardoor geen eerlijk proces heeft gehad, zodat het Openbaar Ministerie het recht op strafvervolging heeft verloren. 
 


Eis 18 jaar tegen cliŽnt Sander V.

Dinsdag, 19 april 2016

Op vrijdag 15 april jl. vond de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen cliënt Sander V. plaats bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch. In eerste aanleg is cliënt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar vanwege moord.

 

De Advocaat-Generaal verzocht het Hof cliënt wederom te veroordelen tot een gevangenisstraf van 18 jaar vanwege moord. Mr. Alexander Admiraal bepleitte vrijspraak van moord omdat er geen sprake is van voorbedachte raad. Cliënt heeft immers verklaard dat hij niet van plan was zijn ex-vriendin van het leven te beroven. Zijn verklaring vindt op verschillende punten ondersteuning in het dossier. Voorts heeft mr. Admiraal een strafmaatverweer gevoerd en het Hof verzocht - indien het Hof komt tot een bewezenverklaring - een gevangenisstraf van niet meer dan 8 jaar op te leggen.

 

Op vrijdag 29 april a.s. zal het Gerechtshof uitspraak doen in deze zaak.

 

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1463404/

 

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4282930/2016/04/15/Advocaat-Sander-V-hij-heeft-Saga-in-opwelling-gedood.dhtml

 

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2476391243/18+jaar+cel+ge%C3%ABist+tegen+Sander+V.+voor+moord+op+studente+Saga+Backman+(19).aspx

 

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1463404/

 Hoge Raad casseert in witwaszaak

Donderdag, 7 april 2016

Naar aanleiding van door mr. R.I. Takens opgestelde klachten (cassatiemiddelen) in een strafzaak betreffende de verdenking van witwassen heeft de Hoge Raad beide door de raadsman opgestelde klachten gegrond verklaard, heeft het bestreden arrest in zoverre vernietigd en heeft de zaak teruggewezen naar het gerechtshof te Arnhem om de strafzaak opnieuw te laten behandelen.

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:553

 OM niet-ontvankelijk in vervolging winkeldiefstal

Dinsdag, 29 maart 2016

Dat het enorm belangrijk is dat je als cliënt samen met jouw advocaat een team vormt en goed met elkaar overleg voert, bleek recentelijk nog eens in een zaak betreffende een winkeldiefstal. De betreffende cliënt wist te vertellen dat aan hem door het openbaar ministerie een werkstraf was aangeboden, zodat de zaak niet doorgezonden zou worden naar de politierechter voor een behandeling op een zitting. Uit het dossier dat aan de advocaat was verstrekt bleek helemaal niet dat er een aanbod was gedaan en ook niet wat daar verder mee was gebeurd. Dit betrof dan ook erg belangrijke informatie waar de advocaat niet van zou hebben geweten als dit uit het overleg met de cliënt niet naar boven was gekomen. 

 

Op de zitting is door mr. Takens aangevoerd dat het openbaar ministerie niet het recht had om de betreffende cliënt verder te vervolgen, omdat deze nog niet in de gelegenheid was gesteld de werkstraf uit te voeren. De politierechter gaf de advocaat daarin gelijk en kwam tot het vrij uitzonderlijke oordeel dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk is in de strafvervolging.

 

 "Oeps, vergeten af te rekenen" toch beloond met vrijspraak

Dinsdag, 29 maart 2016

Bijna iedereen voert het verweer en bijna altijd wordt het verworpen: het bij winkeldiefstallen gevoerde verweer van de verdachte cliënt dat deze net even vergeten was dat ene product af te rekenen en totaal niet de bedoeling had om iets te stelen, maar toch even zonder te betalen de kassa's was gepasseerd en vervolgens door oplettend personeel in de kraag werd gevat. Toch is dat verweer niet altijd geheel kansloos, zolang het verweer maar met concrete feiten kan worden onderbouwd. Hulp van een advocaat kan daarbij zeer raadzaam zijn, vooral wanneer er getuigenverhoren nodig zijn om die concrete feiten alsnog boven water te krijgen.

 

In een zaak in behandeling bij mr. Takens volgde toch vrijspraak, omdat op basis van de stukken kon worden aangetoond dat de betreffende cliënte haar handen vol had aan haar baby inclusief kinderwagen, dat zij een paar goederen open en bloot in een zich onder de kinderwagen bevindend netje had geplaatst en vervolgens andere goederen wel netjes had afrekend. Zij had ook voldoende geld op zak om de 'gestolen' goederen ook te betalen. Van belang was wel dat de politierchter door de advocaat werd gewezen op extra informatie, welke geen onderdeel uitmaakte van dat dossier. De politerechter sprak dan ook vrij, maar voegde daar nog wel aan toe: "Dit soort verweren verwerp ik normaal gesproken altijd, maar ik volg de advocaat, omdat ik me in dit geval kan voorstellen dat er is vergeten af te rekenen."Afwijzing ontnemingsvordering in de zaak Gouwe

Dinsdag, 29 maart 2016

In de megastrafzaak Gouwe, betreffende het seximperium van hoofdverdachte Jan B., waarin mr. Takens optreedt voor een medeverdachte, die verweten wordt miljoenen contant geld naar Zwitserland te hebben vervoerd, is de ontnemingsvordering door de rechtbank afgewezen. Kortweg blijkt niet dat de behaalde opbrengsten de daarmee samenhangende kosten hebben overstegen, zodat er geen wederrechtelijk voordeel is verkregen.

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2016:1323

 CliŽnt na aanhouding in Wachtum in vrijheid gesteld

Donderdag, 17 maart 2016

Vorige week berichtten diverse media dat in Wachtum een 20-jarige Utrechter uit een gestolen Audi gehaald zou zijn. Deze Audi zou onderweg geweest zijn richting de Duitse grens. Gesuggereerd werd dat cliënt onderdeel uit zou maken van de zogeheten Utrechtse 'Audi-bende'.

 

Cliënt is gisteren op vrije voeten gesteld. Anders dan de berichtgeving in de media doet vermoeden is cliënt niet aangehouden terwijl hij in een Audi zat. Cliënt kan op dit moment dan ook niet gelinkt worden aan de in Wachtum aangetroffen Audi. Mr. Admiraal en cliënt wachten eventuele vervolgstappen van het Openbaar Ministerie af.

 

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1458299/

 

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/106740/Grote-politiezoektocht-met-helikopter-in-en-rond-Wachtum

 

http://www.meternieuws.nl/politiehelikopter-helpt-bij-aanhouding-autodief-a37/

 

 

 Vrijspraak 'weerzinwekkende' overval IJmuiden

Dinsdag, 8 maart 2016

Op 17 september 2015 was cliënt Muse M. in een auto aangehouden samen met drie medeverdachten. In de auto lag een buit van een inbraak die op dezelfde avond gepleegd was bij restaurant Rose Garden. De avond ervoor was er in de woning boven Rose Garden een gewapende overval geweest.

 

De cliënt van mr. Alexander Admiraal werd vervolgd op verdenking van het plegen van de overval en het (mede)plegen van de inbraak in het restaurant. De rechtbank heeft het pleidooi van mr. Admiraal gevolgd en cliënt integraal vrijgesproken.

 

http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/ijmond/article27843663.ece/Eisen-tot-5-5-jaar-voor-weerzinwekkende-overval-IJmuiden

 

 Overgeleverde cliŽnt terug in Nederland

Dinsdag, 1 maart 2016

Op 11 februari 2016 heeft de rechtbank Amsterdam overlevering toegestaan van een cliënt naar Italië. Mr. Alexander Admiraal heeft nadat de overlevering was toegestaan de zaak overgenomen. In samenwerking met een Italiaanse advocaat heeft mr. Admiraal direct een opheffingsverzoek bij de onderzoeksrechter te Rome in laten dienen.

 

De onderzoeksrechter heeft erkend dat er geen sprake is van bewijs voor deelname aan een criminele organisatie en voor het (medeplegen) invoeren van verdovende middelen. Cliënt is hierop onmiddelijk in vrijheid gesteld en inmiddels weer terug in Nederland.

 

Het is zeer zorgelijk dat zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbank Amsterdam zo makkelijk omspringen met een Europees Arrestatie Bevel. Tijdens de behandeling hiervan in Nederland is door de vorige advocaat meermalen aangevoerd dat cliënt niets heeft misdaan. Van een kritische toets is bij de overleveringsprocedure thans geen sprake. Wij zullen blijven strijden voor een meer kritische toets en een meer terughoudende opstelling van justitie om Nederlandse onderdanen aan Europese landen over te leveren dan wel aan andere landen uit te leveren.

 

Dankzij een voortvarende aanpak en goede contacten van mr. Admiraal in Italië is cliënt binnen 10 dagen in vrijheid gesteld. Als cliënt niet de middelen gehad zou hebben om hem goed te laten bijstaan en afhankelijk geweest was van piketadvocaten, dan had zijn voorarrest zeer waarschijnlijk maanden geduurd.

 

Voor vragen over overlevering of uitlevering kunt u contact opnemen met ons kantoor.Hoge Raad casseert in brandstichtingzaak

Donderdag, 31 december 2015

Op 15 december 2015 heeft de Hoge Raad naar aanleiding van door mr. Takens opgestelde cassatiemiddelen (klachten tegen de veroordeling door het gerechtshof) het beroep in cassatie gegrond verklaard en de veroordeling van het gerechtshof Amsterdam vernietigd. De zaak moet om die reden bij het gerechtshof opnieuw worden aangebracht en opnieuw worden berecht.

 

Goed nieuws dus voor de client van mrs. Admiraal en Takens: hij krijgt dan ook een nieuwe ronde met nieuwe kansen op een vrijspraak. Mr. Admiraal had in hoger beroep met vuur bepleit dat zijn client diende te worden vrijgesproken. Daartoe voerde hij meerdere verweren aan, waaronder dat op de veiliggestelde camerabeelden niet te zien zou zijn of ook zijn client ter plaatse aanwezig was geweest en dat daar nader forensich onderzoek voor noodzakelijk was (gezichts- en lengtevergelijkend onderzoek). Daarnaast, indien zijn client al ter plaatse aanwezig was geweest, dan nog bleek niet dat diens aandeel in de brandstichting dermate groot is geweest, dat hem kan worden verweten met de anderen 'mee te hebben gedaan.' Geen sprake van medeplegen dus. Het gerechtshof passeerde onder meer deze verweren zonder daarop in het bijzonder een motivering te geven. Vervolgens heeft mr. Takens de procedure in cassatie gevoerd. Volgens de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie bij de Hoge Raad, mevr. mr. T.N.B.M. Spronken, slaagden beide door mr. Takens geformuleerde klachten en concludeerde ook zij tot vernietiging van het aangevallen arrest. In cassatie kreeg mr. Takens van de Hoge Raad gelijk (zie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:3571)

 Integrale vrijspraak Ajax supporters

Vrijdag, 4 december 2015

Gisteren stonden de eerste 10 van de 126 Ajax supporters terecht die verdacht worden (voorafgaand aan de wedstrijd Ajax-PSV) van openlijke geweldpleging, lokaalvredebreuk en verstoren van de openbare orde. Mr. Alexander Admiraal stond één van de verdachten bij. Alle 126 verdachten hebben enkele dagen op het politiebureau vastgezeten. De politierechter verwierp de preliminair gevoerde verweren maar volgde mr. Admiraal wel in zijn betoog om zijn cliënt vrij te spreken. De politierechter was het met mr. Admiraal eens dat er geen bewijs was voor een (significante) bijdrage aan de vernieling van het hek en dat het voorts op de weg van Ajax had gelegen om voldoende duidelijk te maken dat de supporters op die dag niet welkom waren op sportcomplex de toekomst.

 

http://www.parool.nl/parool/nl/11/SPORT/article/detail/4200968/2015/12/03/Eerste-bezetters-de-Toekomst-vrijgesproken.dhtml

 Fraude gemeente Amsterdam

Woensdag, 7 oktober 2015

De gemeente Amsterdam heeft gisteren in een persbericht naar buiten gebracht dat een ambtenaar er van verdacht wordt voor miljoenen euro's gefraudeerd te hebben. Mr. Alexander Admiraal treedt op als raadsman van de verdachte. De verdediging geeft op dit moment geen nadere toelichting.

 

http://www.at5.nl/artikelen/148168/frauderende-ambtenaar-verduisterde-miljoenen-euros

 

http://www.nu.nl/amsterdam/4140360/beslag-gelegd-bezittingen-frauderende-gemeenteambtenaar.html

 In het nieuws

Wij treden alleen op in de media, wanneer dit in het belang is van de zaak en met toestemming van onze cliënten. Soms is het echter nodig om via de media tegengas te geven en het standpunt van de verdediging bekend te maken. Vooral in grotere zaken wordt de invloed van de pers namelijk steeds belangrijker. Een overzicht:

Vrijspraak in mini-mega strafzaak 13Altist >

Vrijspraak in megastrafzaak Coulsdon (fraude Belastingontduiking) >

Column Volkskrant over het opsluiten van kinderen >

Volg mradmiraal op Twitter Twitter Volg RalphTakens op Twitter Twitter