Takens Admiraal
advocaten

Bronckhorststraat 16
1071 WR Amsterdam
T + 31 20 30 32 840
F + 31 20 30 32 841 info@takensadmiraal.nl

Nieuws


Laatste woord ontnomen

Vrijdag, 24 november 2017

Tijdens een behandeling van een zaak op een zitting kan er veel aan de orde komen en besproken worden. Daarbij worden er doorgaans ook allerlei vragen gesteld aan de verdachte, maar de communicatie heeft vaak veel weg van 'eenrichtingsverkeer': verwacht wordt dat de verdachte alleen antwoord geeft op de hem gestelde vraag zonder daarbij uit te wijden. Bij die ondervraging bestaat soms wel maar lang niet altijd de mogelijkheid voor de verdachte om zelf te zeggen wat hij nog naar voren had willen brengen. 

 

De verdachte heeft dan ook het recht om aan het einde van de behandeling van zijn zaak nog als laatste het woord te voeren. Dit laatste woord wordt als een fundamenteel recht gezien, zodat de verdachte nog in de gelegenheid wordt gesteld om datgene naar voren te brengen wat voor de beoordeling van de zaak van belang kan zijn of om de rechter nog net dat overtuigende 'duwtje' te geven in de richting van het voordeel van de verdachte. 

 

Wanneer het gerechtshof verzuimt om de verdachte het recht te laten het laatste woord te voeren, dan is dat reden voor cassatie. Zo ook in de zaak van een client van mr. Takens, die in cassatie namens client met succes klaagde over het ontnomen zijn van de gelegenheid het laatste woord te kunnen voeren. De Hoge Raad casseerde zodat de zaak opnieuw moet worden behandeld (ECLI:NL:HR:2017:2229).In het nieuws

Wij treden alleen op in de media, wanneer dit in het belang is van de zaak en met toestemming van onze cliënten. Soms is het echter nodig om via de media tegengas te geven en het standpunt van de verdediging bekend te maken. Vooral in grotere zaken wordt de invloed van de pers namelijk steeds belangrijker. Een overzicht:

Vrijspraak in mini-mega strafzaak 13Altist >

Vrijspraak in megastrafzaak Coulsdon (fraude Belastingontduiking) >

Column Volkskrant over het opsluiten van kinderen >

Volg mradmiraal op Twitter Twitter Volg RalphTakens op Twitter Twitter