Takens Admiraal
advocaten

Bronckhorststraat 16
1071 WR Amsterdam
T + 31 20 30 32 840
F + 31 20 30 32 841 info@takensadmiraal.nl

Nieuws


Vrijspraak witwassen in onderzoek BANDUNG

Maandag, 12 maart 2018

De meervoudige kamer van de rechtbank Den Haag heeft vrijdag 9 maart jl. vonnis gewezen in de strafzaak tegen een cliënte van mr. Admiraal. De verdenking was dat cliënte zich schuldig had gemaakt aan (gewoonte)witwassen. Volgens justitie ging om een bedrag van ongeveer €250.000,- verspreid over een periode van ruim drie jaren. De Officier van Justitie had een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden geëist en o.a. verbeurdverklaring van een inbeslaggenomen personenauto gevraagd.

 

Mr. Admiraal bepleitte vrijspraak omdat in de eerste plaats niet bewezen kan worden dat de genoemde geldbedragen van enig misdrijf afkomstig zijn en subsidiair dat niet bewezen kan worden dat cliënte wist dan wel moest weten dat genoemde geldbedragen van enig misdrijf afkomstig waren.

 

De rechtbank heeft cliënte integraal vrijgesproken en besloten dat ook de auto terug naar cliënt moet omdat niet vastgesteld kan worden dat cliënt wist dan wel had moeten weten dat de geldbedragen van enig misdrijf afkomstig waren.

 

 In het nieuws

Wij treden alleen op in de media, wanneer dit in het belang is van de zaak en met toestemming van onze cliënten. Soms is het echter nodig om via de media tegengas te geven en het standpunt van de verdediging bekend te maken. Vooral in grotere zaken wordt de invloed van de pers namelijk steeds belangrijker. Een overzicht:

Vrijspraak in megastrafzaak Coulsdon (fraude Belastingontduiking) >

Column Volkskrant over het opsluiten van kinderen >

OM niet-ontvankelijk nep merkleding >

Volg mradmiraal op Twitter Twitter Volg RalphTakens op Twitter Twitter