+ 31 20 30 32 840
·
info@takensadmiraal.nl
·
Maken afspraak: Ma - Vr 09:00-17:30
Contact

Belangrijke stap in Chinese medicatie-zaken (木香)

Op vrijdag 15 januari 2021 behandelde de economische politierechter in Haarlem wederom een economische strafzaak waarin de invoer van Chinese medicatie centraal stond.

Cliënt had vanuit China twee pakjes pleisters meegenomen, waarin – naar achteraf bleek – Saussurea costus (木香) was verwerkt. 

Ter terechtzitting heeft mr. Wouters betoogd dat niet kon worden vastgesteld dat cliënt zich schuldig had gemaakt aan de opzettelijke invoer van pleisters bevattende cost. Cliënt wist weliswaar dat hij pleisters invoerde, maar zijn opzet was niet gericht op de omstandigheid dat cost een ingrediënt was van deze pleisters en ook niet op de omstandigheid dat dit ingrediënt staat vermeld op de CITES-lijst. 

De economische politierechter volgde het verweer en sprak cliënt vrij van de opzettelijke invoer. Dat maakte dat cliënt niet kon worden veroordeeld voor het begaan van een misdrijf, doch slechts van een overtreding. Uiteindelijk legde de economische politierechter voor de overtreding een geldboete van € 150,– op, terwijl de oorspronkelijke strafbeschikking € 500,– bedroeg.

Deze gedeeltelijke vrijspraak vormt een belangrijke stap in zaken waarin de invoer van Chinese medicatie centraal staat. Met deze uitspraak bevestigt de economische politierechter het standpunt van cliënt en is een belangrijk precedent gecreëerd voor toekomstige zaken. 

Related Posts