+ 31 20 30 32 840
·
info@takensadmiraal.nl
·
Maken afspraak: Ma - Vr 09:00-17:30
Contact

Cassatie

Cassatie

Wanneer een cliënt of het Openbaar Ministerie van mening is dat het Gerechtshof fouten heeft gemaakt in een rechtszaak dan kan er cassatie worden ingesteld. Er dienen in cassatie middelen ingediend te worden door de behandelend advocaat. Cassatiemiddelen kunnen bijvoorbeeld gaan over:

  • een wet of regel die verkeerd is uitgelegd door het Gerechtshof;
  • het feit dat de uitspraak (arrest) van het Gerechtshof niet goed genoeg is onderbouwd;
  • het onterecht weigeren om een getuige te mogen horen (ondervragingsrecht);
  • het niet toepassen van hoor- en wederhoor;
  • het niet laten onderzoeken van een belangrijke (rechts)vraag;

Een cassatieberoep wordt behandeld door een zetel van 3 of 5 raadsheren van de Hoge Raad. De Hoge Raad gaat uit van de feiten in een zaak zoals het Gerechtshof die heeft vastgesteld. De Hoge Raad onderzoekt of het Gerechtshof zich aan het recht en de procesregels heeft gehouden en of het hof zijn uitspraak voldoende heeft gemotiveerd. Als een Gerechtshof daarin fouten heeft gemaakt dan moet de procedure over. De zaak moet ook over als de Hoge Raad een andere uitleg geeft aan het recht dan het Gerechtshof heeft gedaan.

Mr. Ralph Takens behandelt de cassaties op ons kantoor. Hij is lid van de Vereniging voor Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS).