+ 31 20 30 32 840
·
info@takensadmiraal.nl
·
Maken afspraak: Ma - Vr 09:00-17:30
Contact

Herziening

Herziening

Herziening kan in sommige (uitzonderlijke) gevallen een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling ongedaan maken. Bij de Hoge Raad kunt u een verzoek tot herziening in laten dienen. 

Een veroordeling is pas onheroepelijk als er geen mogelijkheid meer is om in hoger beroep te gaan. Dit kan zo zijn als bijvoorbeeld het cassatieberoep is verworpen of wanneer de termijn voor instellen hoger beroep of cassatie zijn verlopen.

Een voorwaarde voor herziening is dat er nieuwe gegevens zijn. Het gaat hierbij om gegevens waarbij de rechter waarschijnlijk tot een ander oordeel zou zijn gekomen als deze tijdens het proces al bekend waren geweest. Voorbeelden van een novum zijn bijvoorbeeld nieuwe inzichten van deskundigen of nieuw (ontlastend) DNA-bewijs.

Als de Hoge Raad een verzoek tot herziening gegrond verklaart, wordt de strafzaak opnieuw gedaan. Deze nieuwe behandeling vindt dan plaats bij een Gerechtshof dat zich nog niet eerder over deze zaak heeft gebogen.

Onze advocaten kunnen u helpen bij het indienen van een herzieningsverzoek.