+ 31 20 30 32 840
·
info@takensadmiraal.nl
·
Maken afsrpaak: Ma - Vr 09:00-17:30
Contact

Uitlevering

Uitlevering

Wanneer een staat buiten Europa u wenst te vervolgen of wil dat u in dat land een reeds opgelegde gevangenisstraf ondergaat, kan deze staat een uitleveringsverzoek aan Nederland doen. Of dit uitleveringsverzoek kan worden gehonoreerd hangt van verschillende factoren af. Daarbij is onder meer van belang of Nederland een uitleveringsverdrag gesloten heeft met het land dat het verzoek doet.

Tijdens de procedure volgend op een uitleveringsverzoek kunt u worden aangehouden en inverzekering worden gesteld. Vanaf het moment van aanhouding heeft u recht op bijstand van een advocaat. Het uitlveringsverzoek zal – wanneer u in Nederland bent aangehouden – bij een Nederlandse rechtbank worden behandeld. De Nederlandse uitleveringswet bevat uitzonderingsgronden die in de weg kunnen staan aan het inwillegen van een uitleveringsverzoek. Wij kunnen u tijdens deze procedure bijstaan en zullen daarbij uitlevering proberen te voorkomen.

Indien u toch uitgeleverd wordt is het van groot belang om direct een goede advocaat te hebben in het land dat om uw uitlevering verzoekt. Wij maken daarbij gebruik van ons internationale netwerk om voor u een goede strafrechtadvocaat te vinden in het buitenland.