+ 31 20 30 32 840
·
info@takensadmiraal.nl
·
Maken afspraak: Ma - Vr 09:00-17:30
Contact

WOTS & WETS

WOTS & WETS

De Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS) en de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS) maken het mogelijk om in het buitenland opgelegde straffen in Nederland te executeren.

De WOTS is van toepassing op landen buiten de Europese Unie waarmee een verdrag is gesloten en de WETS is van toepassing op Europese lidstaten. Binnen de WOTS-procedure geldt over het algemeen dat buitenlandse straffen, indien deze ten uitvoer worden gelegd in Nederland, moeten worden ‘omgezet’ naar een Nederlandse straf. Het is van groot belang dat deze omzetting correct gebeurt en daarbij kan de bijstand van een advocaat een cruciale rol spelen. Binnen de WETS-procedure wordt de buitenlandse straf over het algemeen in Nederland voortgezet. Dit betekent dat de straf die in het buitenland is opgelegd niet wordt gewijzigd.

Wij kunnen u bijstaan in het geval van een WOTS- of WETS-procedure. Klik hier voor meer informatie over de WOTS-procedure en klik hier voor meer informatie over de WETS-procedure.