+ 31 20 30 32 840
·
info@takensadmiraal.nl
·
Maken afspraak: Ma - Vr 09:00-17:30
Contact

Mishandeling

Mishandeling

Mishandeling is het toebrengen van pijn of letsel aan een ander. Mishandeling is strafbaar gesteld in artikel 300 Sr. Omdat mishandeling een veel voorkomend strafbaar feit is zijn er door de rechtbanken en gerechtshoven oriëntatiepunten opgesteld om in gelijke gevallen gelijke straffen op te leggen. Zo is tegenwoordig het uitgangspunt bij een ‘droge klap’ die alleen pijn (en geen letsel) tot gevolg heeft een geldboete van €500,-

Naast eenvoudige mishandeling kent ons wetboek ook andere varianten van mishandeling. Mishandeling met voorbedachte rade (artikel 301 Sr), zware mishandeling (artikel 302 Sr), zware mishandeling met voorbedachte rade (artikel 303 Sr) en mishandeling van een vader, moeder, partner, echtgenoot, eigen kind of ambtenaar in functie (artikel 304 Sr). Bij deze zwaardere varianten van mishandeling worden er in de regel ook (bij een veroordeling) zwaardere straffen opgelegd. Bij zware mishandeling is het startpunt blijkens de oriëntatiepunten een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. Wordt er bij het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel een wapen gebruikt, dan is het uitgangspunt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar. 

Indien u verdacht wordt van mishandeling raden wij u aan contact met ons op te nemen. Wij kunnen u adviseren over uw zaak en bijvoorbeeld met u meegaan naar een eventueel verhoor door de politie. Uiteraard kunnen wij u gedurende het hele proces van kundige bijstand voorzien.