+ 31 20 30 32 840
·
info@takensadmiraal.nl
·
Maken afspraak: Ma - Vr 09:00-17:30
Contact

Kosten

Kosten

Wij staan onze cliënten bij op betalende basis of op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).

Betalende basis

Uurtarief

De gewerkte uren worden op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief in rekening gebracht. U ontvangt een factuur voor de tijd die de advocaat voor u gewerkt heeft vermeerderd met de kantoorkosten (6%) en BTW (21%).

Bij onze declaraties sturen wij altijd een urenspecificatie mee zodat u exact kunt zien welke werkzaamheden de advocaat heeft verricht en hoeveel tijd de advocaat daaraan heeft besteed.

Wij werken in betalende zaken altijd op basis van een voorschot. In overleg met de behandelend advocaat zal een voorschot worden overeengekomen. Uiteraard wordt het door u betaalde voorschot in mindering gebracht op de eindfactuur.

Afhankelijk van de zaak kunt u ook tussentijdse declaraties ontvangen. Betaling kan per bank of, als dat niet mogelijk is, ook contant. U ontvangt bij een contante betaling een kwitantie van ons.

Vast tarief

Ook bestaat de mogelijkheid om een vast bedrag te betalen voor de rechtsbijstand in uw zaak. Wij zullen op basis van onze inschatting een voorstel doen. Dit vaste tarief geldt voor de behandeling van uw strafzaak in één instantie, dus of de behandeling in eerste aanleg, of de behandeling in hoger beroep of de cassatieprocedure. Betaling kan per bank of, als dat niet mogelijk is, ook contant. U ontvangt bij een contante betaling een kwitantie van ons. 

Voor meer informatie over de uurtarieven van de verschillende advocaten kunt u contact opnemen met info@takensadmiraal.nl of 020-3032840.

Gefinancierde rechtsbijstand

Wanneer uw voorlopige hechtenis is bevolen of wanneer u onder een bepaalde inkomensgrens valt, kunt u gebruik maken van door de overheid gefinancierde rechtshulp (‘toevoeging’). Het kan zijn dat u daarbij een eigen bijdrage aan uw advocaat moet betalen. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Wij sturen u een factuur voor de hoogte van de vastgestelde eigen bijdrage.

Steeksproefgewijs controleert de Raad voor Rechtsbijstand de vermogenspositie van cliënten die een last toevoeging van de rechtbank of gerechtshof hebben gekregen. Mocht blijken dat u ten tijde van het verkrijgen van de toevoeging een te hoog inkomen genoot of een te groot vermogen had, dan kan de Raad voor Rechtsbijstand achteraf alsnog de gemaakte kosten voor de advocaat op u verhalen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, kijk dan op de site van de Raad voor Rechtsbijstand: rechtsbijstand.nl.

Schadevergoeding na vrijspraak

Wanneer u wordt vrijgesproken heeft u in sommige gevallen recht op een schadevergoeding. Uw advocaat kan verzoeken de door hem gemaakte kosten vergoed te krijgen (art. 530 Sv) en daarnaast heeft u in sommige gevallen recht op een schadevergoeding indien u vast heeft gezeten (art. 533 Sv). Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neemt u dan contact op met één van de advocaten.