In het nieuws

Wij treden alleen op in de media, wanneer dit in het belang is van de zaak en met toestemming van onze cliënten. Soms is het echter nodig om via de media tegengas te geven en het standpunt van de verdediging bekend te maken. Vooral in grotere zaken wordt de invloed van de pers namelijk steeds belangrijker.


Ontneming van € 147.275,96 teruggebracht naar € 7.361,35!

Vrijdag, 3 juli 2020

Waar in strafzaken in verband met nieuw bewijs onder omstandigheden kan worden gevraagd om een herziening, bestaat er bij eerder uitgesproken ontnemingsmaatregelen de mogelijkheid om om vermindering te vragen (art. 577b Sv). Doorgaans zal de reden voor een dergelijke aanvraag zijn dat de veroordeelde blijvend niet in staat moet worden geacht om op enig moment nog te kunnen voldoen aan de ontneming. 

lees verder 

OM eist opnieuw 18 jaar cel voor dodelijke steekpartij Leta

Zondag, 24 mei 2020

Afgelopen vrijdag vond de inhoudelijke behandeling plaats van de strafzaak tegen cliënt Ahmad P. Cliënt wordt verdacht van moord dan wel (gekwalificeerde) doodslag.

lees verder 

Fataal schot was noodweer

Amsterdammer (25) verdacht van doodslag op Burak Arslan in centrum Haarlem

Vrijdag, 15 mei 2020

Haarlems Dagblad door Wessel Hekking

lees verder 

Partiële vrijspraak bezit geld en wapens

Rechtbank Amsterdam spreekt vrij van witwassen 230k, vuurwapens, geluidsdemper en munitie

Dinsdag, 28 april 2020
Partiële vrijspraak bezit geld en wapens

De door mr. Takens bijgestane verdachte van Albanese afkomst is vrijgesproken van het witwassen van € 230.000,-- en van het bezit van 2 vuurwapens, geluidsdemper en munitie.

lees verder 

Hoge Raad casseert in beklagzaak auto

Beslissing over inbeslaggenomen auto teruggedraaid door Hoge Raad

Dinsdag, 28 april 2020
Hoge Raad casseert in beklagzaak auto

Cliënten kunnen bij Takens Admiraal Advocaten ook terecht wanneer spullen in beslag genomen zijn door de politie. Niet-luisterende oren bij het openbaar ministerie kunnen bestreden worden door het indienen van een klaagschrift bij de rechtbank. Dat er in die procedure ook wel eens iets fout kan gaan blijkt uit onderhavige zaak, waarbij de raadsman en klager in het geheel niet opgeroepen werden en slechts een deel van het beklag gegrond werd verklaard. Het belangrijkste, de auto, werd niet teruggegeven. 

lees verder 

De (nieuwe) geniale generatie strafrechtadvocaten

Zondag, 29 maart 2020

Deze maand verscheen in de Panorama het artikel 'de (nieuwe) generatie geniale strafrechtadvocaten'. Onze kantoorgenoot Tobias Wouters is in de lijst opgenomen op voordracht van mr. Stijn Franken:

lees verder 

Vrijspraak witwassen

Dinsdag, 4 februari 2020

Het Gerechtshof Arnhem heeft een cliënt van mr. Wouters vandaag vrijgesproken van (medeplichtigheid aan) witwassen. Cliënt werd verdacht van het witwassen van geld dat was verkregen na verschillende oplichtingen via Marktplaats, door dit geld te pinnen. Subsidiair werd cliënt verdacht van medeplichtigheid aan witwassen door zijn bankrekening en pinpas ter beschikking te stellen aan derden. In eerste aanleg was cliënt veroordeeld tot een taakstraf van 60 uren. Cliënt moest tevens een schadevergoeding betalen aan meerdere benadeelde partijen. 

lees verder 

Vormverzuimen en vrijspraak

Dinsdag, 26 november 2019

De Rechtbank Amsterdam heeft vandaag een cliënt van mr. Admiraal integraal vrijgesproken. In een woning in Amsterdam-West was een groot geldbedrag aangetroffen, alsmede goederen waarmee overtreding van de opiumwet kan worden voorbereid.

lees verder 

Vrijspraken openlijke geweldpleging Ajax supporters

Donderdag, 14 november 2019

Gisteren heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden cliënten van mr. Admiraal en mr. Wouters vrijgesproken van openlijke geweldpleging. Eerder waren beide cliënten door de politierechter te Zwolle wel veroordeeld. De politierechter had werkstraffen opgelegd.

lees verder 

Invoer van Chinese medicatie, zoals Cost (木香)

Vrijdag, 4 oktober 2019

Ons kantoor behandelt regelmatig strafzaken van – overwegend – Chinese staatsburgers die op Schiphol een strafbeschikking krijgen uitgevaardigd omdat hun Chinese medicatie bedreigde plant- of diersoorten bevatten (zoals Saussurea Costus, 木香). Wij treden principieel op in dergelijke zaken. Volgens ons vervolgt het openbaar ministerie zonder daarbij het doel na te streven wat ten grondslag ligt aan de strafbepaling. Daarbij is het voor de burger nagenoeg onmogelijk om te achterhalen welke ingrediënten wel en niet in medicatie mogen zitten, in acht nemend dat dergelijke medicatie in het buitenland veelal vrij verkrijgbaar is. Op woensdag 2 oktober wees het Gerechtshof Amsterdam arrest in zo’n zaak. Het gerechtshof verwierp alle verweren van mr. Admiraal en mr. Wouters, maar legde uiteindelijk een geheel voorwaardelijke boete op. Dit nu cliënt zich niet heeft gerealiseerd dat hij de betreffende medicijnen niet mocht invoeren in Nederland (klik hier voor het arrest). Wij blijven ons fel verzetten tegen deze – voor de burger onduidelijke – strafbaarstelling. Ontvangt u eenzelfde strafbeschikking? Wij raden u aan dan tijdig contact met ons kantoor te zoeken.