Vrijspraak in megastrafzaak Coulsdon (fraude Belastingontduiking)

Dinsdag, 3 juli 2018

Na bijna 9 jaar te hebben geprocedeerd kreeg de cliënte van mr. Ralph Takens uiteindelijk op maandag 2 juli 2018 het goede nieuws dat zij geheel is vrijgesproken door het gerechtshof Amsterdam in de megastrafzaak bekend onder de naam 'Coulsdon'.


De verdenking betrof het medeplegen van valsheid in geschrifte en het vervolgens ontduiken van belasting. In het kader van verschillende schoonmaakbedrijven zouden meerdere verdachten hebben gewerkt met schoonmakers, die in strijd met de waarheid werden beschouwd als zelfstandigen (zzp'ers / franchisers), zodat over hun werk geen loonbelasting en premies sociale verzekeringien werden afgedragen. Oneerlijke concurrentie, valsheid in geschrifte en belastingontduiking, alles gepleegd in het kader van een criminele organisatie, concludeerde het Openbaar Ministerie.


Het gerechtshof oordeelde echter, conform het pleidooi van mr. Ralph Takens, dat niet vastgesteld is dat de verdachte wetenschap moet hebben gehad van de valsheid van de constructie en ook niet dat zij de verweten valsheid in geschrifte heeft gepleegd. Bovendien bekleedde zij niet een dusdanige positie dat zij opzettelijk een bedrage heeft willen leveren aan de gestelde criminele organisatie.


 terug