Vormverzuimen en vrijspraak

Dinsdag, 26 november 2019

De Rechtbank Amsterdam heeft vandaag een cliënt van mr. Admiraal integraal vrijgesproken. In een woning in Amsterdam-West was een groot geldbedrag aangetroffen, alsmede goederen waarmee overtreding van de opiumwet kan worden voorbereid.


Cliënt heeft geen toestemming gegeven aan de verbalisanten om de woning te betreden. Op dat moment communiceerden de verbalisanten middels een telefonische tolk. De rechtbank acht het merkwaardig dat vervolgens, zonder opgave van redenen, de verbinding met de tolk is verbroken, terwijl cliënt heeft aangegeven enkel Grieks en Albanees te spreken. Vanaf dan wordt er ineens in het Engels gecommuniceerd en zou cliënt op enig moment gezegd hebben 'Okay okay, you can come in with me'. De rechtbank is van oordeel dat de verbalisanten er niet op mochten vertrouwen dat cliënt hiermee ongeclausuleerd toestemming gaf de woning te betreden. 


Daarnaast gaat de rechtbank er vanuit dat cliënt in de onjuiste veronderstelling verkeerde al aangehouden te zijn omdat hij illegaal in Nederland verbleef. Voor de verbalisanten moet duidelijk geweest zijn dat cliënt enkel vanwege die onjuiste veronderstelling heeft toegestaan dat de verbalisanten mee naar binnen zouden lopen en dan uitsluitend zodat hij kleding kon pakken en de strijkbout uit kon zetten. Onder deze omstandigheden hadden verbalisanten de woning niet binnen mogen treden en niet zoeken mogen rondkijken. Dit levert een onherstelbaar vormverzuim op.


Ook de doorzoeking die onder leiding van de rechter-commissaris heeft plaatsgevonden acht de rechtbank onrechtmatig. De rechtbank concludeert dat, nu deze doorzoeking het gevolg is van het onrechtmatig binnentreden in de woning, deze eveneens onrechtmatig maakt en een onherstelbaar vormverzuim oplevert. De rechtbank neemt daarbij ook nog eens de gebrekkige verslaglegging mee, nu niet duidelijk is in hoeverre de inhoud van een bigshopper en een vuilniszak zichtbaar waren zonder deze eerst te openen.


Omdat er ook in de ogen van de rechtbank sowieso onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is in deze zaak, laat de rechtbank verder in het midden tot welke consequenties deze vormverzuimen zouden moeten leiden. 


 terug