Vrijspraak witwassen

Dinsdag, 4 februari 2020

Het Gerechtshof Arnhem heeft een cliënt van mr. Wouters vandaag vrijgesproken van (medeplichtigheid aan) witwassen. Cliënt werd verdacht van het witwassen van geld dat was verkregen na verschillende oplichtingen via Marktplaats, door dit geld te pinnen. Subsidiair werd cliënt verdacht van medeplichtigheid aan witwassen door zijn bankrekening en pinpas ter beschikking te stellen aan derden. In eerste aanleg was cliënt veroordeeld tot een taakstraf van 60 uren. Cliënt moest tevens een schadevergoeding betalen aan meerdere benadeelde partijen. 


Na zijn veroordeling heeft cliënt mr. Wouters benaderd met de vraag of hij de verdediging in hoger beroep wilde voeren. Op de terechtzitting heeft mr. Wouters aangevoerd dat op basis van het dossier niet kan worden vastgesteld dat het cliënt is geweest die het geld heeft gepind. Ook kan niet worden vastgesteld dat cliënt opzettelijk medeplichtig is geweest aan witwassen. De advocaat-generaal vroeg wederom om een veroordeling wegens witwassen. 


Het gerechtshof deed na de terechtzitting direct mondeling uitspraak. Het gerechtshof volgde de verdediging en sprak cliënt vrij van de gehele tenlastelegging. Ten gevolge daarvan werden alle benadeelde partijen niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen.


 terug