Vrijspraak in mini-mega strafzaak 13Altist

Woensdag, 28 november 2018

In de omvangrijke strafzaak met onderzoeksnaam 13Altist, waarin een veelheid aan verdachten werden vervolgd wegens grootschalige hennepteelt, zijn de beide clienten van mr. Admiraal en mr. Takens door de meervoudige strafkamer van de rechtbank Amsterdam vrijgesproken. Als gevolg daarvan volgde ook vrijspraak m.b.t. gestolen elektra.


Ondanks een omvangrijk politieonderzoek, een grote hoeveelheid aan telefoontaps en diverse observaties hebben de raadslieden met succes betoogd dat de inhoud daarvan te onvoldoende specifiek was om dit als bewijs aan te merken van de ten laste gelegde hennepkwekerijen. Belangrijke factor daarbij was dat door het openbaar ministerie niet is aangetoond welke verdachte bij welke hennepkwekerij iets van doen zou hebben gehad, zodat ook niet duidelijk werd welke telefoontap bewijs van betrokkenheid bij welke kwekerij zou moeten opleveren.


Bij het politieonderzoek werden aanwijzinigen gevonden voor het bestaan van 6 hennepkwekerijgen, werden er invallen gedaan op 4 locaties en werden er onder meer 3145 planten en 1924 gram hennep inbeslaggenomen.


https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:8376&showbutton=true

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:8381&showbutton=true


 terug