Voorlopige hechtenis geschorst in onderzoek DAVUTLAR

Maandag, 4 februari 2019

Vorige week vond de eerste zogeheten pro forma behandeling plaats van de strafzaak tegen een cliënt van mr. Admiraal. Cliënt wordt vervolgd voor drie feiten, te weten deelname aan een criminele organisatie, uitvoer van circa 58 kilo harddrugs naar Engeland en het overtreden van de Wet Wapens en Munitie.

 

Mr. Admiraal verzocht de rechtbank primair de voorlopige hechtenis op te heffen vanwege het ontbreken van ernstige bezwaren, subsidiair vanwege het ontbreken van gronden en tot slot was het verzoek om in ieder geval de voorlopige hechtenis te schorsen en zo de persoonlijke belangen van cliënt zwaarder te laten wegen dan die van strafvordering.

 

De rechtbank was van mening dat er nog wel sprake was van ernstige bezwaren. De 12jaarsgrond is komen te vervallen omdat de rechtbank het eens was dat de rechtsorde niet geschokt is wanneer cliënt bij deze verdenking zijn proces in vrijheid mag afwachten. Wel achtte de rechtbank de recidivegrond nog aanwezig (herhalingsgevaar).

 

Gelukkig heeft de rechtbank het schorsingsverzoek gehonoreerd en kan cliënt het verdere verloop van deze strafzaak in vrijheid afwachten.

 

Amsterdammers aangehouden om harddrugs transporten.

 

Twee arrestaties voor internationale drugstransporten.


 terug