Bewijsuitsluiting en vrijspraak

Donderdag, 18 juli 2019

Vandaag heeft de rechtbank Amsterdam een cliënt van mr. Admiraal integraal vrijgesproken. Samen met twee andere personen zat cliënt aan een tafel in een horecagelegenheid in Amsterdam. Een hoofdagent vond hen - vanwege hun Oost-Europese uiterlijk - verdacht. De agent zou cliënt hebben horen zeggen 'it's good quality' en ging ervan uit dat er mogelijk sprake was van een criminele ontmoeting.


Cliënt is korte tijd geobserveerd en vervolgens is hij - zonder dat hij gewezen is op zijn rechten - op straat ondervraagd door de agent en vervolgens ook nog eens gefouilleerd. De agent is met zijn sleutels naar de woning waar cliënt verbleef gegaan en is daar naar binnen gegaan. De agent heeft opgeschreven dat hij hiervoor toestemming gekregen zou hebben van cliënt. In de woning is ongeveer een kilo aan harddrugs aangetroffen en overige goederen die volgens de officier van justitie gebruikt worden voor de handel in verdovende middelen. De officier van justitie eiste een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden.


De rechtbank heeft het verweer van mr. Admiraal gevolgd en geoordeeld dat cliënt ten onrechte niet de cautie heeft gekregen en vervolgens ten onrechte niet is gewezen op zijn recht op een advocaat. Daarna zou toestemming gevraagd zijn om cliënt te mogen fouilleren en de woning in te mogen gaan. Hiermee is het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van cliënt geschonden alsmede het recht op een eerlijk proces. Er zijn belangrijke vormvoorschriften geschonden en de rechtbank is met mr. Admiraal van mening dat enkel bewijsuitsluiting passend is met een vrijspraak als gevolg.


 terug