Invoer van Chinese medicatie, zoals Cost (木香)

Vrijdag, 4 oktober 2019

Ons kantoor behandelt regelmatig strafzaken van – overwegend – Chinese staatsburgers die op Schiphol een strafbeschikking krijgen uitgevaardigd omdat hun Chinese medicatie bedreigde plant- of diersoorten bevatten (zoals Saussurea Costus, 木香). Wij treden principieel op in dergelijke zaken. Volgens ons vervolgt het openbaar ministerie zonder daarbij het doel na te streven wat ten grondslag ligt aan de strafbepaling. Daarbij is het voor de burger nagenoeg onmogelijk om te achterhalen welke ingrediënten wel en niet in medicatie mogen zitten, in acht nemend dat dergelijke medicatie in het buitenland veelal vrij verkrijgbaar is. Op woensdag 2 oktober wees het Gerechtshof Amsterdam arrest in zo’n zaak. Het gerechtshof verwierp alle verweren van mr. Admiraal en mr. Wouters, maar legde uiteindelijk een geheel voorwaardelijke boete op. Dit nu cliënt zich niet heeft gerealiseerd dat hij de betreffende medicijnen niet mocht invoeren in Nederland. Wij blijven ons fel verzetten tegen deze – voor de burger onduidelijke – strafbaarstelling. Ontvangt u eenzelfde strafbeschikking? Wij raden u aan dan tijdig contact met ons kantoor te zoeken.  


 terug