Vrijspraken openlijke geweldpleging Ajax supporters

Donderdag, 14 november 2019

Gisteren heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden cliënten van mr. Admiraal en mr. Wouters vrijgesproken van openlijke geweldpleging. Eerder waren beide cliënten door de politierechter te Zwolle wel veroordeeld. De politierechter had werkstraffen opgelegd.


In de nacht van 8 op 9 november 2014 had een grote groep vermoedelijk Ajax supporters de confrontatie gezocht met een groep vermoedelijk Zwolle supporters. Er is daarbij geschreeuwd, geslagen en met glazen en/of flessen gegooid. De vraag in hoger beroep was of cliënten deel uit maakten van deze groep en zo ja, of vastgesteld kan worden dat zij openlijk in vereniging geweld hebben gepleegd.


Het gerechtshof overwoog dat niet kan worden vastgesteld dat cliënten op enig moment onderdeel hebben uitgemaakt van de groep die geweld heeft gebruikt (schreeuwen, slaan en daarbij gooien van glazen en/of flessen). De enkele omstandigheid dat cliënten die avond in de nabijheid van de Ceintuurbaan te Zwolle zijn aangehouden is volgens het hof volstrekt onvoldoende om aan te nemen dat zij deel hebben uitgemaakt van die groep en voorts dat zij dan ook nog eens geweld hebben gebruikt. Beide cliënten zijn dus vrijgesproken.


 terug