+ 31 20 30 32 840
·
info@takensadmiraal.nl
·
Maken afspraak: Ma - Vr 09:00-17:30
Contact

Ontneming van € 147.275,96 teruggebracht naar € 7.361,35!

Vrijdag, 3 juli 2020

Waar in strafzaken in verband met nieuw bewijs onder omstandigheden kan worden gevraagd om een herziening, bestaat er bij eerder uitgesproken ontnemingsmaatregelen de mogelijkheid om om vermindering te vragen (art. 577b Sv). Doorgaans zal de reden voor een dergelijke aanvraag zijn dat de veroordeelde blijvend niet in staat moet worden geacht om op enig moment nog te kunnen voldoen aan de ontneming. 

In een zaak waarin een cliënt van mr. Takens aanvankelijk werd veroordeeld tot betaling van een ontneming van meer dan € 147.000,–, werd door mr. Takens met succes een verzoek ingediend om dit terug te brengen naar ongeveer € 7.300,–. Reden? De aanvankelijke ontneming was ten onrechte gebaseerd op alle schade welke verspreid over het omvangrijke dossier te herleiden was en de cliënt was ten onrechte hoofdelijk aansprakelijk gehouden voor deze gehele schade. Eerder al werd hierover door mr. Takens met succes een cassatie gevoerd (zie hier). Een nieuwe berekening van de schade, enkel in de zaak waarvoor de cliënt was veroordeeld en nota bene verdeeld over alle betrokken personen, leverde deze vermindering op van de betalingsverplichting met een bedag van ongeveer € 140.000,–! 

Related Posts