+ 31 20 30 32 840
·
info@takensadmiraal.nl
·
Maken afspraak: Ma - Vr 09:00-17:30
Contact

Vrijspraak in zaak Middel X (Condor)

In onderzoek Condor, waarin de verdenking was het in georganiseerd crimineel verband verlenen van hulp bij zelfdoding door verstrekking van levensbeëindigend middel X is de cliënt van mr. Wouters vrijgesproken. Na een lang en uitvoerig strafproces heeft de rechtbank uiteindelijk bij vonnis overwogen dat:

  • het weten dat andere personen middel X leverden,
  • het kennen en uitvoerig contact hebben met een deelnemer van het criminele samenwerkingsverband,
  • het aannemen dat middel X via huiskamergesprekken kan worden verkregen, al dan niet in combinatie met het zelf organiseren van huiskamergesprekken,
  • en het eenmalig leveren van een antibraakmiddel

onvoldoende is om verdachte aan te merken als deelnemer van het samenwerkingsverband dat tot oogmerk had het bieden van hulp bij zelfdoding.

Niet kon worden vastgesteld dat de cliënt van mr. Wouters behoorde tot het samenwerkingsverband, een aandeel had in de gedragingen van het samenwerkingsverband of die gedragingen ondersteunde.

Met andere woorden: de cliënt van mr. Wouters valt te beschouwen als een onschuldige buitenstaander en niet als deelnemer aan een criminele organisatie.

De volledige uitspraak vindt u hier.

Related Posts