+ 31 20 30 32 840
·
info@takensadmiraal.nl
·
Maken afspraak: Ma - Vr 09:00-17:30
Contact

Overlevering

Overlevering

Sinds 2004 geldt binnen de Europese Unie een gemoderniseerd regime voor de overdracht van personen. Sindsdien spreken we binnen Europa niet meer van uitlevering, maar van overlevering. Een overleveringsverzoek wordt gedaan door een Europees Arrestatie Bevel (EAB) uit te vaardigen. Wanneer een EAB wordt uitgevaardigd door een lidstaat, staat de opgeëiste persoon in alle andere Europese lidstaten gesignaleerd. Hierbij kan overlevering worden verzocht voor vervolging in de uitvaardigende lidstaat of om een reeds opgelegde vrijheidsstraf uit te zitten. Nederland heeft in de overleveringswet een uitzondering op laten nemen die inhoudt dat Nederlandse onderdanen niet worden overgeleverd om een reeds opgelegde straf uit te zitten. 

De Officier van Justitie heeft de bevoegdheid om u aan te houden en inverzekering te stellen. Hierbij heeft u het recht om u te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Het uitgangspunt is dat u – indien er geen sprake is van vluchtgevaar – in vrijheid uw overleveringsprocedure mag afwachten. Wel is het gebruikelijk dat u uw paspoort dient in te leveren en dat u een meldplicht opgelegd krijgt door de Officier van Justitie of de rechter-commissaris. De rechtbank Amsterdam is belast met de behandeling van overleveringszaken. Hiervoor is een speciale kamer in het leven geroepen, de Internationale Rechtshulp Kamer (IRK).

Eén van de kenmerken van de overleveringsprocedure is dat deze in de regel sneller verloopt dan de klassieke uitleveringsprocedure. Zeker wanneer u voor de zogeheten verkorte overleveringsprocedure kiest. In dat geval wordt u meestal binnen 10 dagen feitelijk overgeleverd naar de uitvaardigende lidstaat. Het is van groot belang om u bij te laten staan door een gespecialiseerde advocaat in overleveringsprocedures. Wij kunnen u gedurende de hele procedure bijstaan en indien nodig kunnen wij u ook helpen met het vinden van een goede strafrechtadvocaat in het buitenland.