+ 31 20 30 32 840
·
info@takensadmiraal.nl
·
Maken afspraak: Ma - Vr 09:00-17:30
Contact

Diefstal

Diefstal

Diefstal is het op onrechtmatige wijze in bezit nemen van andermans eigendom. We onderscheiden in strafzaken grofweg twee vormen van diefstal, eenvoudige diefstal en gekwalificeerde diefstal.

Eenvoudige diefstal is strafbaar gesteld in artikel 310 Sr. Diefstal is een opzetdelict, hetgeen betekent dat voor een bewezenverklaring het noodzakelijk is om te bewijzen dat de verdachte opzettelijk andermans eigendom heeft toegeëigend. Het opzet (oogmerk) moet daarbij gericht zijn op de wederrechtelijkheid.

Bij gekwalificeerde diefstallen is er ook sprake van het op onrechtmatige wijze in bezit nemen van andermans eigendom, echter zijn er dan ook strafverzwarende omstandigheden aan de orde. Wanneer er meerdere mensen betrokken zijn bij de diefstal, wanneer er geweld wordt gebruikt bij de diefstal, wanneer de diefstal in de nachtelijke uren plaatsvindt of wanneer er sprake is van diefstal met braak maakt dat er sprake is van een gekwalificeerde diefstal.

Wanneer u wordt verdacht van een vermogensdelict dan kunt u altijd contact met ons opnemen.