+ 31 20 30 32 840
·
info@takensadmiraal.nl
·
Maken afspraak: Ma - Vr 09:00-17:30
Contact

Mensenhandel/smokkel

Mensenhandel/smokkel

Mensenhandel

Mensenhandel is in artikel 273f Sr strafbaar gesteld. Mensenhandel is kort gezegd het onder dwang uitbuiten van een ander persoon. Bij mensenhandel denkt men snel aan uitbuiting van vrouwen die gedwongen in de prostitutie werken. Er zijn echter vele vormen van mensenhandel. Mensenhandel kan zich bijvoorbeeld voordoen in de horeca, in de schoonmaak of bij de productie van goederen. Het gaat dan vaak om zulke slechte (arbeids)omstandigheden dat hierdoor mensenrechten in het geding zijn. De (beoogde) uitbuiting is de kern van het strafbare feit. 

Dwang

Onder dwang wordt verstaan (het dreigen met) fysiek geweld, maar bijvoorbeeld ook misleiding, misbruik van een kwetsbare positie of misbruik van de uit omstandigheden voortvloeiend overwicht. Bij een minderjarig slachtoffer is dwang niet nodig om toch onder de strafbaarstelling van artikel 273f Sr te vallen.

Uitbuiting

Onder uitbuiting wordt verstaan het mensen vrijwillig of niet vrijwillig laten werken en daarvan profiteren door de inkomsten af te nemen en de mensen onder bijvoorbeeld mensonterende omstandigheden te laten werken. 

Wij zijn hebben veel ervaring met het bijstaan van cliënten die verdacht worden van betrokkenheid bij mensenhandel. Zo stonden wij bijvoorbeeld een cliënt bij die verdacht werd van uitbuiting door een persoon onder slechte omstandigheden op de Dappermarkt te laten werken.

Vrijspraak mensenhandel Dappermarkt 

Mensensmokkel

Mensensmokkel komt tegenwoordig veel voor. Mensensmokkel is een term die wordt gebruikt voor het onwettig en vaak georganiseerd smokkelen van mensen over de internationale grenzen heen. Mensensmokkel is strafbaar gesteld in artikel 197a Sr.

Wanneer u verdacht wordt van mensenhandel of mensensmokkel adviseren wij u om zo snel mogelijk een advocaat in te schakelen. Voor vragen kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.