+ 31 20 30 32 840
·
info@takensadmiraal.nl
·
Maken afspraak: Ma - Vr 09:00-17:30
Contact

Rechtsontwikkelingen

De maatschappij verandert continue. Dat vindt vervolgens ook zijn weerslag in de wetgeving: nieuwe artikelen worden ingevoerd, bestaande worden aangepast. Met de invoering van de Wet-USB is er veel veranderd. Bepaalde artikelen uit het Wetboek van Strafrecht zijn overgeheveld naar het Wetboek van Strafvordering en bepaalde artikelen hebben, soms met een aangepaste tekst, hun plek elders in de wet gevonden. Zo ontstaat er wel eens de behoefte om meer duidelijkheid te krijgen over bepaalde onderwerpen, hoe daarmee is omgegaan en wat er is beslist en worden om die reden bepaalde uitspraken soms alsnog na lange tijd gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. Een voorbeeld daarvan is een zaak waarin mr. Takens een cliënt verdedigde, tegen wie een vordering tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf was aanhangig gemaakt door het openbaar ministerie.

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2022:6247

Related Posts